בית הוועד לענייני משפט
 
       
 
 
The Halacha Center
The Center for the Study and Practice of Monetary Halacha

 

           
            
About Us
About Bais HaVaad
Loading the player...
Kollel Zichron Gershon
Letters of Approbation

Bais HaVaad L’inyonei Mishpat is a convenient and accessible Halachic resource dedicated to monetary matters.

Working from its centers in Yerushalayim and the United States, the Bais HaVaad enjoys direct access to the foremost Poskim of our times in Eretz Yisroel, as well as the direct guidance and input of Torah luminaries such as: HaRav Shmuel Kaminetsky, HaRav Zalman Nechemia Goldberg, HaRav Naftali Nussbaum, HaRav Mendel Shafran, and HaRav Asher Weiss, as well as other acclaimed Dayanim in America and Eretz Yisroel.

 
   ~ Kollel Zichron Gershon ~

Kollel Zichron Gershon represents the American study and service arm of the Bais HaVaad. It also serves as a training ground where aspiring Dayanim can develop before going on to serve the community. Kollel members work to obtain Yadin Yadin ordination as Dayanim from Halachic giants in Eretz Yisroel and abroad, as well as from the Rabbinic Counsel of the Bais HaVaad.

 
Letters of Approbation
  HaRav Zalman Nechemia Goldberg   HaRav Shmuel Kaminetsky
 HaRav Zalman Nechemia Goldberg   HaRav Shmuel Kaminetsky 
  HaRav Naftali Nussbaum   HaRav Mendel Shafran
 HaRav Zalman Nechemia Goldberg   HaRav Shmuel Kaminetsky 
            
     
Bais HaVaad Telephone 1.888.ITL.VAAD. Email בית הוועד לענייני משפט Bais HaVaad Logo